Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main Menu

 Детската градина „ Кольо Тенев “ разполага:

-  С ЕДНА ОСНОВНА СГРАДА В СЕЛО ТЕНЕВО И ТРИ ФИЛИАЛНИ ГРУПИ В СЕЛАТА МАЛОМИР, ГЕНЕРАЛ ИНЗОВО И КРУМОВО. В ДЕТСКАТА ГРАДИНА  ОТГЛЕЖДАТ И ВЪЗПИТАВА 102 ДЕЦА РАЗДЕЛЕНИ В 6 ГРУПИ

 

  1. Ние създаваме всички условия за стимулиране разностранното и безграничното обогатяване на всички аспекти от детския живот, даваме възможност на детето да се самоувърждава, да проявява своята инициатива, нарастваща компетентност и творческа сила.
  2. Чрез организираните форми се създават условия за изразяване на личната позиция,за фокусиране върху силните страни в действията ня детето, което позволява изгражданито на атмосфера на добронамереност в подготовката му за училище.
    Детската градина разполага с висококвалифицирани педагози, които развиват потенциала и творческите възможности на децата.
    Децата в нашата градина се радват на нежните грижи ,обичта и вниманието на преподаватели с опит и новаторско мислене, които се грижат за подрастващите личности, търсeйки хармония между обществените потребности и предизвикателствата на времето.
  3. Педадогическият колектив работи за възпитаване децата в условия на културни, исторически и социални знания, интерес към миналото на родния град, любов към народното творчество и участие в претворяване на българските обичаи и формиране чувство на национална идентичност.
  4. Детската градина  във взаимодествие със семейството, осигурява подходящи условия за живот на децата и предоставя възможност за развитие на детската личност.


Екип на ДГ " Кольо Тенев" :

Директор: Теодора Стоянова

Учители:

Павлина Димитрова- старши учител

Маринка Господинова- учител

Виолета Марчева –старши учител

Милена Георгиева- учител

Мария Димова – старши учител

Станислава Стоянова- учител

Пенка Филипова –учител

Даниела Илкова Илчева- Иванова- учител

Мартина Валентинова Костова- учител

Петя Иванова Денева- учител

Еленка Василева Москова –медицинска сестра

Елена Стоева Стоева - медицинска сестра

 

 Непедагогически персонал:

 Ирина Иванова Тотева - ½ домакин, ½ пом. възпитател

Тинка Ламбова Динева- ½ огняр, ½ пом. възпитател

Нили Николова Гайдарова - ½  пом. готвач, ½ пом. възпитател

Невена Иванова Колева - пом възпитател

Галина Велчева Петрова - пом възпитател

Радостина Илиева Тодорова - ½ домакин, ½ пом. възпитател

Дианка Иванова Цонева - ½  пом. готвач, ½ пом. възпитател

Величка Йорданова Станева - ½  пом. готвач, ½ пом. възпитател

Дора Димова Иванова -½ домакин, ½ пом. възпитател

Петранка Йорданова Живарова  общ работник

Гергана Тодорова Пантелеева- ½  пом. готвач, ½ пом. възпитател

Марияна Демирева Димитрова- пом. възпитател

Кръстьо Желев Христов – общ работник

Бисквитки
При работа с нашия уебсайт, вие се съгласявате да използвате “бисквитки” в съответствие с тези правила. Ако не сте съгласни с употребата на “бисквитки”, вие имате възможност да ги деактивирате, за да блокирате достъпа на “бисквитки” от този уебсайт на вашето устройството. “Бисквитките” не съдържат ваши лични данни, като адрес, електронен адрес, телефонен номер и др.